Arkivdagen 2021 - Barn i arkivet

 Troms og Finnmark fylkesbibliotek markerer Arkivdagen 12. - 14. november digitalt i år. Årets tema er «Barn i arkivet».

Vi har laget en fem minutters film med barneminner vi har funnet i Finnmarksarkivene: Det er tegninger fra Tana museum og 85 år gamle skolestiler fra IKA Finnmark. Fotografiene i filmen er fra fotoarkivet på fylkesbiblioteket. Filmen er tilgjengelig på Troms fylkesbiblioteks YouTube-kanal og på Finnmark  og Troms fylkesbiblioteks Facebook-sider.  Filmen kan deles på Facebook, lastes ned til infoskjermer eller brukes i arrangementer.

Arkivdagen har blitt markert i nordiske arkivinstitusjoner i november hvert år siden 2001. Vi vil vekke interesse for arkiver som samfunnets minne. Fylkesbiblioteket har egne privatarkiver og et stort fotoarkiv i vår lokalsamling Finmarksbiblioteket. Fylkesbiblioteket i Finnmark har tidligere markert dagen i Vadsø bibliotekets lokaler med en utstilling og et foredrag av en invitert forsker, historiker eller forfatter. De to siste årene har markeringen vært digitalt på grunn av pandemien.

Les mer om intensjonen og Arkivdagen på Arkivforbundets side

Neste årets tema er «Skeive arkiver», arkivene sett fra skeivt perspektiv eller minoritetsperspektiv.

Til toppen