Arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge

En glad Kristin Bjørn med blomster og Anita Munch Kulset. Begge i røde kjoler - Klikk for stort bildeKristin Bjørn mottok det første arbeidsstipendet. Her sammen med fylkesbiblioteksjef i Nordland Anita Munch Kulset De nordnorske fylkeskommunene lyser ut to arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge.  Søknadsfrist er 15. mars 2022.

Bakgrunn

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere en søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Litteraturstrategi for Nord-Norge forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Kriterier

  • Teksten må være skjønnlitterær
  • Forfatterne må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatterne må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlemmer i en forfatterorganisasjon

Søknad

  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema
  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i.
  • Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
  • Vedleggene lastes opp i filformatet PDF.
  • Søknadsfrist 15. mars 2022.

Jury

Juryen i år består av to representanter fra litteraturmiljøet i Nord-Norge og en representant fra fylkesbibliotek. Juryen velger stipendmottakere. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakerne bli informert. 

Tildeling

Det offentliggjøres hvem stipendmottakerne er når stipendene overrekkes.
Overrekkelsen skjer ved et høytidelig arrangement i løpet av året.

Kontaktperson

Marit Laland marlal@nfk.no
Rådgiver, Nordland fylkesbibliotek
Telefon: 918 52 321

Til toppen