Biblioteksjefmøte

Vi inviterer til biblioteksjefmøte på Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Tidspunkt
Tirsdag 12.10.2021 11.00 - onsdag 13.10.2021 15.30
Sted
Scandic Ishavshotel Tromsø

Vi ønsker hjertelig velkommen til biblioteksjefmøte i Tromsø. Vi inviterer biblioteksjefenes nærmeste ledere til dag to av møtet. Invitasjonene er også sendt ut som elektronisk post.

Vi satser på å avholde møtet fysisk, men hvis situasjonen krever det flytter vi møtet over på Teams. 

Sted: 
Scandic Ishavshotel i Tromsø, tirsdag 12. og onsdag 13. oktober 2021.   
 
Tidsramme:  
Oppstart kl. 11.00 tirsdag 12. oktober - avslutning kl. 15.00 onsdag 13. oktober.   

Program:  Detaljert program kommer.
12. oktober: Biblioteksjefsmøte for biblioteksjefer i Troms og Finnmark 
13. oktober: Bibliotekpolitisk seminar med tema Biblioteket i lokalsamfunnet. Potensial og utfordringer. 

I tilknytning til høstens møte for biblioteksjefene i Troms og Finnmark arranger fylkesbiblioteket et bibliotekpolitisk seminar der vi i tillegg til biblioteksjefene inviterer representanter fra kommunene som bibliotekeiere.  

Det finnes få nasjonale politiske styringsdokumenter med forventninger til kommunalt nivå og bibliotektjenestens kvalitet og omfang varierer mye fra kommune til kommune i fylket. Vi vil se på bibliotekenes brede samfunnsoppdrag forankret i lov om folkebibliotek, eksempler på kommuner med gode løsninger og diskutere utfordringer og muligheter.  

Påmelding: 
Sendes til jorun.irene.jakola@tffk.no innen 15. september.   
Vi må ha følgende opplysninger 
Navn:  
Institusjon:  
E-post:  
Telefon:  
Ønsker du:  
Overnatting 11. – 12. oktober. (De med lang reisevei prioriteres)  
Overnatting 12. – 13. oktober  
Lunsj 12. oktober  
Lunsj 13. oktober  
Middag 12. oktober 

Fakturaadresse: (For kommuner som har flere deltakere på møtet) 

Økonomi: 
Fylkesbiblioteket dekker biblioteksjefenes opphold på hotellet fra 12. oktober, lunsj begge dager og middag onsdag kveld. Vi har reservert noen ekstra rom fra 11. – 12. oktober for de som har behov for å komme dagen før. De med lengst reisevei vil bli prioritert i tildelingen av disse.   

Biblioteksjefene i Finnmark får dekket reise av tidligere prosjekt Finnmarksbibliotekene.  
Biblioteksjefene i Troms dekker egne reiseutgifter. 

Pris for andre deltakere (dag to): 610 + eventuell overnatting. Vi sender faktura.  

Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte. 
 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Linda M. Tindholm
Til toppen