Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket - Kick-off Sommerles og Nasjonal bibliotekdag

Dato
24. mai 2022
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Lise Mellem
Til toppen