Biblioteksjefmøte og bibliotekpolitisk seminar i Tromsø

På møtet med biblioteksjefene 11. oktober skal vi blant annet se på samisk bibliotektjeneste og tilbudet vi har i fylket i tillegg til felles planlegging av 2024. Ta gjerne med datoer og oversikt over arrangementer som kan være av interesse for andre.

Tema på Bibliotekpolitiske seminar 12. oktober er "Å bli hørt i kommunale prosesser” Foredrag og workshop ved Monica Skybakmoen, tidligere biblioteksjef i tre kommuner og Sosial bærekraft - bibliotekenes rolle ved rådgiver Øystein Stabell fra Innlandet fylkesbibliotek. 

Tidspunkt
Onsdag 11.10.2023 10.00 - torsdag 12.10.2023 15.00
Sted
Tromsø

Program 
 

Påmeldingsskjema  

11. oktober  - Biblioteksjefmøte. Sted - Scandic Ishavshotel

10.00 Velkommen med kaffe og noe å bite i

10:20 Oppstart av seminaret

10:30 Om samisk bibliotektjeneste med gode eksempler fra eget fylke.

  • Innledning ved Edel Olsen, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
  • Presentasjon av Sametingets bibliotek med Liv Inger Lindi og Marianne Kappfjell. 
  • Kort pause
  • Silja Skjelnes-Mattila: Erfaringer fra bruk av tverrfaglig formidlingsteam i Storfjord kommune
  • Rita Kramvig: Samarbeidet om samisk formidling ved Høgtun kulturklynge i Målselv
  • Melita Båfjord: Aktiv formidling av det samiske i Tjeldsund bibliotek

12:30 Felles planlegging for 2024

13:00 Lunsj

14:00 Fortsettelse av felles planlegging. Se oversikt over aktiviteter i 2024.

15:00 Nye retningslinjer for fjernlån

15:45 Pause 

16:00 Om regionsamarbeidene, vår rolle og fordeling av tilskudd

16:30 Leser søker bok med Hanna Bovim Bugge og Hayder Jumaah. Om formidling av parallellspråklige utgivelser med opplesning.

17:00 Slutt for dagen

18:30 Felles middag

Mulighet for et sosialt arrangement etter middag.

12. oktober  - Biblioteksjefmøte og Bibliotekpolitisk seminar. Sted: Fylkestingsalen på Fylkeshuset

08:30 Presentasjon av prosjektet Livslang lesing. Prosjektutvikling med erfaringsdeling og idemyldring.

10:00 Pause

10:30 Velkommen og oppstart av Bibliotekpolitisk seminar

10:50  "Å bli hørt i kommunale prosesser." Foredrag og workshop med Monica Skybakmoen, tidligere biblioteksjef i tre biblioteker.

12:00 Lunsj

12:45 Fortsettelse av foredrag og workshop med Monica Skybakmoen

14:15 Pause

14:30 Bibliotekets betydning for sosial bærekraft i lokalsamfunnet. Foredrag med Øystein Stabell fra Innlandet fylkesbibliotek. Hvordan kan vi jobbe med sosial bærekraft i fellesskap i Troms?

15:30 Avslutning og vel hjem


Fylkesbiblioteket dekker overnatting og lunsj begge dagene og middag for biblioteksjefene onsdag kveld. Fylkesbiblioteket dekker lunsj for alle deltagerne torsdag.
Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte. 

De som på grunn av lang reisevei har behov for hotellrom fra 10. - 11. oktober tar kontakt med trine.mellem@tffk.no

Arrangør

Troms fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Mellem
Til toppen