Finnmarksarkivenes fagseminar

Finnmarksarkivene inviterer til digitalt seminar.

Tidspunkt
Torsdag 27.01.2022 10.00 - fredag 28.01.2022 13.30
Sted
Digitalt

Møtet handler om pilotprosjektet Digitalt Verksted Finnmark: Bevaring av kvenske og samiske digitalt skapte arkiver.

Arkivar Dag Juvkam fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) forteller om deres arbeid med digital bevaring, tilgjengeliggjøring og utvikling felles metodikk.

Etterpå diskuterer vi oppstart av vårt prosjekt. Hva er veien videre nå?

Midlene som ble tildelt (600 000 kr. fra Arkivverket) skal brukes til å ansette prosjektleder, arbeidssted på Samisk arkiv.

Arrangør

Finnmarksarkivene

Kontakt

Helena Maliniemi
Til toppen